Lankytoj? atmintin?

GERBIAMIEJI LANKYTOJAI,

Daugelis gyv?n? yra pl?r?s ir pavojingi mogui. D?l J?s? ir gyv?n? saugumo, sodo teritorijoje privaloma laikytis i? taisykli?:

  • Neerzinkite, nevaikykite, ir neg?sdinkite gyv?n?!
  • Nelipkite per apsauginius barjerus ir aptvarus, nelaipinkite ir nesodinkite ant j? savo vaik?!
  • Nesiglauskite ir nesilieskite rankomis prie grot? ar tinklo u kuri? yra gyv?nai!
  • Grietai draudiama kaiioti pro grotas ar tinklinius aptvarus rankas, kojas ir ?vairius daiktus!
  • Grietai draudiama sodinti vaikus ant palaid? gyv?n?!
  • Ypa? saugokite ir prii?r?kite vaikus! Nepalikite be priei?ros maame?i? vaik? tai gali b?ti nelaimingo atsitikimo prieastimi!

Draudiama:

  • ? sodo teritorij? netis alkoholinius g?rimus ir stiklin? tar?;
  • Teritorijoje r?kyti;
  • Teritorijoje iuklinti;
  • Draudiama erti gyv?nus m?sa, jos produktais, kaulais bei saldumynais!!!

 

* Nesilaikant m?s? taisykli?, u J?s? saugum? neatsakome!!!